Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : CT CX LT LX (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
CT 6 8 x3.3
CX 0 2 4 x3.1
LT 5 7 9 x3.1
LX 1 3 x3.3

Xiên là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : XS (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
XS 01 14 15 17 18 25 26 30 31 53 56 58 70 71 78 80 87 89 90 91 96 x3.5
XS 29 33 37 x7

- Kết quả trúng thưởng tính theo bảng SXMB hiện tại.
- Kết quả mới nhất sẽ đc cập nhập từ 18h30 đến 19h00 hằng ngày.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : H3 H5 H7 H9 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
H3 96 85 74 63 52 41 30 03 14 25 36 47 58 69 x3
H5 94 83 72 61 50 05 49 38 27 16 x5
H7 92 81 70 07 18 29 x7
H9 09 90 x10

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là H7 mã giao dịch là xxxxxxxx92, số cuối mã giao dịch là 92, tính kết quả ra 92 nhận gấp 7 số tiền cược).  Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : G3 (so sánh số cuối mã giao dịch mới chuyển Nếu trùng nhân tỷ lệ tương đương bảng)
Nội dung Số Tiền nhận
G3 123 234 456 678 789 x5
G3 66 99 x4
G3 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là G3 mã giao dịch là xxxxxxx66, số cuối mã giao dịch là 66, bạn nhận gấp 4 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : N0 N1 N2 N3 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
N0 0 x6
N1 1 2 3 x3.1
N2 4 5 6 x3.1
N3 7 8 9 x3.1

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là N1 mã giao dịch là xxxxxxxxx1, số cuối mã giao dịch là 1 bạn nhận gấp 3.1 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : S (Xem 3 số cuối mã giao dịch mới chuyển tiền cộng lại nếu bằng)
Nội dung Số Tiền nhận
S 9 19 x3.75
S 8 18 x3.25
S 7 17 27 x2.25

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là S mã giao dịch là xxxxxxx333, số cuối mã giao dịch là 333, tính tổng: 3+3+3=9 bạn nhận gấp 3.75 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : C2 L2 T2 X2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
C2 0 2 4 6 8 x1.95
L2 1 3 5 7 9 x1.95
T2 5 6 7 8 9 x1.95
X2 0 1 2 3 4 x1.95

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là X2 mã giao dịch là xxxxxxx03, số cuối mã giao dịch là 03, bạn nhận gấp 1.95 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0978019747 16,441,884/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974532261 5,056,025/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0981529418 8,988,177/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0978870942 10,777,947/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0971842545 16,769,028/45M 10,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : C L T X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
C 2 4 6 8 x2.35
L 1 3 5 7 x2.35
T 5 6 7 8 x2.35
X 1 2 3 4 x2.35

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là X mã giao dịch là xxxxxxxx3, số cuối mã giao dịch là 3, bạn nhận gấp 2.35 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 10,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.
Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 30s - 1 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.


Vui lòng Lấy lại số điện thoại mỗi lần chơi, phòng trường hợp đổi số điện thoại khi hết hạn mức giao dịch. 

Các trường hợp chuyển sai cú pháp LH CSKH được hoàn tiền!
Chơi vào số TRẢ TIỀN win thua đc hoàn cả.
(lưu ý chuyển vào ví NHẬN TIỀN. Đã off, sai hạn mức. Thua không được hoàn. Thắng sẽ đc hoàn đủ số tiền cược)

Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
SUPPORT TELEGRAM
GIAO LƯU - CHÉM GIÓ

LỊCH SỬ THẮNG

 Chúc mừng thuê bao xxxxxx6341 mã giao dịch xxxxx32222 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ  - Chúc mừng thuê bao xxxxxx7272 mã giao dịch xxxxxx69999 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ Chúc mừng thuê bao xxxxxx9088 mã giao dịch xxxxxxx355555 đã nổ hũ 100% nhận 666.666đ-Chúc mừng thuê bao xxxxxx4310 mã giao dịch xxxxxx58888 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ -Chúc mừng thuê bao xxxxxx8342 mã giao dịch xxxxxx15555 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ- Chúc mừng thuê bao xxxxxx4088 mã giao dịch xxxxxxx455555  đã nổ hũ 100% nhận 666.666đ -Chúc mừng thuê bao xxxxxx1203 mã giao dịch xxxxxx03333 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ-Chúc mừng thuê bao xxxxxx8928 mã giao dịch xxxxx00000 đã nổ hũ 100% nhận 666.666đ - Chúc mừng thuê bao xxxxxx1563 mã giao dịch xxxxxx99999 đã nổ hũ 100% nhận 666.666đ - 

 

Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung Trạng thái
01692925*** 180,000 351,000 MINI GAME2 C2 Thắng
0985195*** 80,000 156,000 MINI GAME2 C2 Thắng
0940833*** 280,000 546,000 MINI GAME2 C2 Thắng
0912642*** 300,000 2,100,000 XSMB XS Thắng
01285165*** 39,000 136,500 XSMB XS Thắng
0976405*** 25,000 87,500 XSMB XS Thắng
01677420*** 2,000,000 6,200,000 1 PHẦN 3 N2 Thắng
0981698*** 158,000 308,100 MINI GAME2 L2 Thắng
01647795*** 180,000 351,000 MINI GAME2 L2 Thắng
01653139*** 100,000 350,000 XSMB XS Thắng
Làm mới sau 0 s

DANH SÁCH SỐ MOMO

Số điện thoại Trạng thái Hạn mức Số GD
0978019747 Hoạt động 17,075,259/45M 19/190
0974532261 Hoạt động 5,212,925/45M 7/190
0981529418 Hoạt động 9,353,177/45M 12/190
0978870942 Hoạt động 10,858,047/45M 12/190
0971842545 Hoạt động 17,215,820/45M 13/190
Làm mới sau 0 s

TOP TUẦN

Top Số Điện Thoại Tổng Tiền Phần Thưởng
1 098750**** 109,282,178 2,000,000
2 012473**** 108,611,000 1,000,000
3 090488**** 107,253,080 500,000
4 094295**** 99,856,000 200,000
5 096379**** 28,797,000 100,000
TOP sẽ được trao thường vào ngày đầu TUẦN sau.
[X]