Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 500,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : K (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
K 55 66 77 88 99 x8
K 00 11 22 33 44 x5
K 36 39 68 79 83 86 x3

Nội Dung : " K " 
-  Chỉ cần 2 số cuối mã Giao Dịch Là 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99.36,39,68,79,83,86.
-  Các Mã Giao Dịch trên bảng phía trên sẽ được lộc tương đương số tiền chơi.
-  Không được tham gia các Event khác ( ,win 5, win 10,.......) Hũ Lộc ( Min 10k )
-  Không Hỗ trợ Hoàn nếu Giao Dịch dưới 5,999 đồng ( sai nội dung, ví off ...)

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 500,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 100 VNĐ 100 VNĐ
0983263474 64,000/45M 100 VNĐ 100 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 100 VNĐ 100 VNĐ
0963178614 50,200/45M 100 VNĐ 100 VNĐ
0974961354 2,000/45M 100 VNĐ 100 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : HIHI (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
HIHI 000 111 222 333 444 555 666 777 888 999 x200

- Nội dung: " hihi "

- Đuôi mã Giao Dịch có các số : 000,111,222,333,444,555,666,777,888,999.

- Không tính cho Hũ Lộc tam hoa, tứ quý, Ngũ Quý 500,000.

- Đúng nội dung sẽ trả tự động .

 

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 100 và lớn nhất 100 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : CT CX LT LX (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
CT 6 8 x3.3
CX 0 2 4 x3.1
LT 5 7 9 x3.1
LX 1 3 x3.3

Xiên là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : XS (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
XS 04 26 92 x7
XS 82 x10.5
XS 00 02 06 09 12 24 28 36 51 62 64 65 67 71 84 88 91 96 x3.5

- Kết quả trúng thưởng tính theo bảng SXMB hiện tại.
- Kết quả mới nhất sẽ đc cập nhập Sau 18h30 hằng ngày. Trước Khi chơi yêu cầu F5 xem bảng số, tránh khiếu nại không đang có.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : H3 H5 H7 H9 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
H3 96 85 74 63 52 41 30 03 14 25 36 47 58 69 x3
H5 94 83 72 61 50 05 49 38 27 16 x5
H7 92 81 70 07 18 29 x7
H9 09 90 x10

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là H7 mã giao dịch là xxxxxxxx92, số cuối mã giao dịch là 92, tính kết quả ra 92 nhận gấp 7 số tiền cược).  Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : G3 (so sánh số cuối mã giao dịch mới chuyển Nếu trùng nhân tỷ lệ tương đương bảng)
Nội dung Số Tiền nhận
G3 123 234 456 678 789 x5
G3 66 99 x4
G3 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là G3 mã giao dịch là xxxxxxx66, số cuối mã giao dịch là 66, bạn nhận gấp 4 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : N0 N1 N2 N3 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
N0 0 x6
N1 1 2 3 x3.1
N2 4 5 6 x3.1
N3 7 8 9 x3.1

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là N1 mã giao dịch là xxxxxxxxx1, số cuối mã giao dịch là 1 bạn nhận gấp 3.1 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : S (Xem 3 số cuối mã giao dịch mới chuyển tiền cộng lại nếu bằng)
Nội dung Số Tiền nhận
S 9 19 x3.75
S 8 18 x3.25
S 7 17 27 x2.25

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là S mã giao dịch là xxxxxxx333, số cuối mã giao dịch là 333, tính tổng: 3+3+3=9 bạn nhận gấp 3.75 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : C2 L2 T2 X2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
C2 0 2 4 6 8 x1.95
L2 1 3 5 7 9 x1.95
T2 5 6 7 8 9 x1.95
X2 0 1 2 3 4 x1.95

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là X2 mã giao dịch là xxxxxxx03, số cuối mã giao dịch là 03, bạn nhận gấp 1.95 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0968016211 18,745,126/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0983263474 64,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0969975407 1,316,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0963178614 50,200/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0974961354 2,000/45M 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển : C L T X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
C 2 4 6 8 x2.4
L 1 3 5 7 x2.4
T 5 6 7 8 x2.4
X 1 2 3 4 x2.4

(Ví dụ: Bạn nhắn lên cú pháp là X mã giao dịch là xxxxxxxx3, số cuối mã giao dịch là 3, bạn nhận gấp 2.4 số tiền cược). Khi chiến thắng hệ thống sẽ tự chuyển tiền cho bạn.

- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ, hoặc lớn hơn, sai nội dung sẽ không đc tính.
Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.
Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 30s - 1 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.


Vui lòng Lấy lại số điện thoại mỗi lần chơi, phòng trường hợp đổi số điện thoại khi hết hạn mức giao dịch. 


Các trường hợp chuyển sai hạn mức, ví off, sai cú pháp LH CSKH được hoàn đủ tiền!

Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
SUPPORT TELEGRAM
GIAO LƯU - CHÉM GIÓ

LỊCH SỬ THẮNG

 Chúc mừng thuê bao xxxxxx6341 mã giao dịch xxxxx32222 đã nổ hũ 20% nhận 100.000đ  - Chúc mừng thuê bao xxxxxx7272 mã giao dịch xxxxxx69999 đã nổ hũ 20% nhận 100.000đ Chúc mừng thuê bao xxxxxx9088 mã giao dịch xxxxxxx355555 đã nổ hũ 100% nhận 500.000đ-Chúc mừng thuê bao xxxxxx4310 mã giao dịch xxxxxx58888 đã nổ hũ 20% nhận 100.000đ -Chúc mừng thuê bao xxxxxx8342 mã giao dịch xxxxxx15555 đã nổ hũ 20% nhận 100.000đ- Chúc mừng thuê bao xxxxxx4088 mã giao dịch xxxxxxx455555  đã nổ hũ 100% nhận 500.000đ -Chúc mừng thuê bao xxxxxx1203 mã giao dịch xxxxxx03333 đã nổ hũ 20% nhận 133.333đ-Chúc mừng thuê bao xxxxxx8928 mã giao dịch xxxxx00000 đã nổ hũ 100% nhận 500.000đ - Chúc mừng thuê bao xxxxxx1563 mã giao dịch xxxxxx99999 đã nổ hũ 100% nhận 500.000đ - 

 

Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung Trạng thái
0907919*** 150,000 360,000 MINI GAME1 L Thắng
0907164*** 25,000 48,750 MINI GAME2 C2 Thắng
01212620*** 87,500 306,250 XSMB XS Thắng
0938097*** 50,000 175,000 XSMB XS Thắng
0919346*** 200,000 390,000 MINI GAME2 L2 Thắng
01862115*** 500,000 975,000 MINI GAME2 T2 Thắng
0985492*** 1,993,996 4,685,890 MINI GAME1 X Thắng
0909401*** 100,000 235,000 MINI GAME1 L Thắng
0975136*** 40,000 94,000 MINI GAME1 L Thắng
0970525*** 1,500,000 2,925,000 MINI GAME2 T2 Thắng
Làm mới sau 0 s

DANH SÁCH SỐ MOMO

Số điện thoại Trạng thái Hạn mức Số GD
0968016211 Hoạt động 18,727,137/45M 2/190
0983263474 Hoạt động 0/45M 0/190
0969975407 Hoạt động 1,296,200/45M 2/190
0963178614 Hoạt động 0/45M 0/190
0974961354 Hoạt động 0/45M 0/190
Làm mới sau 0 s

TOP TUẦN

Top Số Điện Thoại Tổng Tiền Phần Thưởng
1 096865**** 162,462,171 2,000,000
2 012049**** 160,302,729 1,000,000
3 094898**** 155,032,207 500,000
4 098556**** 131,017,855 200,000
5 098702**** 130,161,371 100,000
TOP sẽ được trao thường vào ngày đầu TUẦN sau.
[X]